Kültürel Yapı

Köy sayısına bakıldığında Kafkas göçmenlerinin oldukça çok olduğu görülür. Merkezde de nüfusları yoğundur. Bunun dışında Yerli Türk unsurlar ve Balkan göçmeni Türklerle birlikte Pomak, Arnavut gibi Balkan kökenli gruplar az da olsa vardır.

  • Kafkas Göçmenleri : 15 köy (9 Çerkes, 2 Gürcü, 1 Laz, 3 Dağıstanlı)
  • Balkan Göçmenleri : 8 köy (Muhacir Türk: 6 köy, 1 Pomak, 1 Arnavut köyü)
  • Yerli Unsurlar : 13 köy (Yörük: 5 köy, Manav Türkü: 5 köy, Türkmen-Çepni: 4 köy)

ÇERKEZLER:Haydar, Tepecik, Hacıyakup, Hacıosman, Çavuş, Dereköy, Süleymanlı, Çakırca, Kızıksa
(Çerkesler İle İlgili Bilgi Almak İçin Tıklayın)
YÖRÜKLER:Peynirkuyu, Koçoğlu, Kubaş, Çataltepe, Karakabaağaç
MANAVLAR:Çakırca, Süleymanlı, Kulak, Boğazpınar
MACIRLAR:Akçaova, Şevketiye, Tepecik, Erecek, Kızıksa
GÜRCÜLER:Cumhuriyet, Doğancı
TÜRKMENLER:Kapaklı, Hekimköy, Kalebayır
DAĞISTANLILAR:Çamlı, Yaylı, İrşadiye
POMAKLAR:Necip
TATARLAR:Manyas Merkez
LAZLAR:Hacıibrahimpınar
ARNAVUTLAR:Kulak, Mürvetler
KAZAKLAR:Kocagöl
BOŞNAKLAR:Merkez
TÜRKMENLER:Merkez, Salur
ROMENLER:Manyas Merkez, Kızıksa

Facebook Yorumları