Manyas Gölü

Bandırma ve Erdek körfezinin güney kıyılarından 15 km içerisinde bulunan bu gölün yüzölçümü yaklaşık 192km2 dir. Gölün doğu-batı doğrultusundaki genişliği ise 11km dir. En derin yeri kuzeyde olup, 5m’yi geçmemektedir. Manyas gölüne güneyden Kocaçay dökülür. Göl sularını karadere vasıtasıyla Susurluk ırmağına boşalır. Kışın taşarak çevresine geniş batakliklar oluşturan Manyas Gölünün çevresindeki vadilerin ağızları kesimlerinde yeni alüvyonlar birikmiştir.Genellikle eski körfezlerde toplanmiş olan bu alüvyonlar göl alaninin küçülmesine neden olmuştur. Göl düzeyi ile çevresindeki alçak yaylalar arasında 100-120 m.lik bir yükselti farkı vardır. Manyas Gölünden Edilen İstifadeler: Kışın taşan gölün çekilmesiyle arazide bıraktığı alüvyonlar sayesinde (kazak fasulyesi) adı verilen iri taneli fasulye ve diğer yazlık ürün (mısır, ayçiçeği, şekerpancarı) yetiştirilir.
Eski adı APHMİTİS LİMNE olan Manyas Gölü kıyılarında yer alan kuş cenneti milli parkı gölün kuzeydoğusunda yer almaktadır.